I.R.I.S. Readiris 12 Corporate


I.R.I.S. Readiris 12 Corporate

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Where to buy I.R.I.S. Readiris 12 Corporate

Large list of output formats Convert documents in editable text Readiris Pro 12 performs all the tedious retyping work for you in no time. Time saver solution Stop wasting your time, retyping paper information. With Readiris Pro 12, you can convert any paper, PDF and image documents into digital files you can edit, share and save.

readiris باستخدام word لنص pdf كيفية تحويل صورة

Related Links: Adobe Audition 3 | Adobe Creative Suite 5 Web Premium